Pracujemy
DLA WAS

Zapraszamy do współpracy:

- firmy oraz instytucje państwowe, które posiadają odpady do zagospodarowania,
- sieci handlowe
- zakłady produkcyjne

Firmy z przemysłu:
- farmaceutycznego
- kosmetycznego
- poligraficznego
- samochodowego
- gumowego
- spożywczego
- tekstylnego
- hurtownie itp. 


Odbieramy do utylizacji lub recyklingu min.: 

- sprzęt elektryczny typu AGD, 
- odpady tonerów 
- chemikalia, odczynniki chemiczne 
- zaolejone czyściwo, 
- odpady farb płynnych 
- odpady lakierów 
- odpady farb proszkowych 
- odpady tworzyw sztucznych, 
- przepracowane oleje, 
- przeterminowane leki, 
- odpadowe kleje, 
- rozpuszczalniki 
- azbest, 
- sorbenty 
- odpady opakowaniowe 
- szlamy pogalwaniczne 
- odpady gumowe 
- towary do trwałego zniszczenia 
- odpady tworzyw sztucznych 
- odpady spożywcze 
- kwasy 
- wody popłuczne 
- wybrakowane wyroby 
- odpady z budowy i remontów 
- odpady tekstylne 
- oraz inne niewymienione odpady 

Wzór zlecenia do pobrania:

Plik PDF
Plik WORD

CHROŃMY WSPÓLNIE

ŚRODOWISKO