Oferta

Oferujemy Państwu usługę transportu i zagaspodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Dysponujemy odpowiednio przystosowanym do tego celu sprzętem i wykwalifikowanym personelem. Powierzając nam wytworzone w Państwa firmie odpady, mają Państwo gwarancję, że zostaną one zutylizowane zgodnie z prawem, w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi, a także środowiska naturalnego.

Skontaktuj się z nami

Pobierz pliki:

Odpady niebezpieczne
Odpady inne niż niebezpieczne