O NAS

Nasza firma oferuje odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Gwarantujemy zasady współpracy zgodne z wymogami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
Przekazane nam odpady wykorzystujemy w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. 

Więcej

OFERTA

Odbieramy do utylizacji lub recyklingu min.:

-chemikalia
-zaolejone czyściwo
-odpady farb i lakierów
-zużyte źródła światła zawierające RTĘĆ
-odpady tworzyw sztucznych
-przepracowane oleje
-przeterminowane leki
-odpadowe kleje i rozpuszczalniki
-azbest
-oraz wiele innych odpadów

Więcej

JAKOŚĆ

Gwarantujemy:

-dostosowanie się do potrzeb klienta
-rzetelną i profesjonalną obsługę
-krótkie terminy realizacji
-odbiór odpadów z miejsca wskazanego przez klienta
-konkurencyjne ceny
-specjalistyczny transport

Więcej

DZIAŁAMY LEGALNIE CO JEST GWARANCJĄ TROSKI O ŚRODOWISKO NATURALNE.